Kurzy

Lektorský výcvik září 2020, Praha

  • Kde: Dračí Blaho
  • Kdy: 22.9. 2020 v 10:00 až 27. 9. 2020 v 18:00
  • Lektorka: Astrea Sarah, Kafunke7@gmail.com
  • Registrace: Romana Ertlová, draci.blaho@gmail.com
  • Cena: 17 750kč/ 710 eur

Yoga Nidra – “Yogický spánek” je mocným nástrojem k prohloubení uvolnění a léčení těla i mysli.

Výcvik Vám poskytne důležité informace i praktické dovednosti k:

1) Provázení skupin i jednotlivců Yoga Nidrou s ohledem na individuální potřeby, které se liší s ohledem na konstituci a životní styl.
2) Vytváření bezpečného podpůrného prostoru
3) Pomoci druhým rozvíjet stav relaxace
4) Podpoření sebeúzdravných procesů na úrovni těla i psýché
5) Vybalancování emocí
6) Změnám životních vzorců
7) Zvládání krátkodobého i dlouhodobého stresu a uvolňování tenze
8) Léčení traumatu
9) Kontaktu se svým vnitřním světem a prožíváním
10) Zlepšení meditační praxe, propojení s intuicí a nepodmíněnou životní radostí

Výcvik je vhodný pro učitele Yogy, terapeuty, lékaře a pracovníky ve zdravotnictví, sociální pracovníky i pro všechny, kteří si přejí prohloubit své zkušenosti s Yoga Nidrou. K absolvování výcviku není nutné být učitelem yogy.

Výcvik Yoga Nidry je sebezkušenostní. Vede k prohloubení sebepoznání, aktivaci sebeúzdravných procesů na fyzické i psychické úrovni a celostnímu růstu.

Během výcviku se budete učit v širším kontextu, co je podstatou Yoga Nidry, jak ji praktikovat a jaké jsou její pozitivní dopady na život.
Vysvětlíme si terapeutické aspekty a význam hluboké relaxace na zdraví člověka.
Yoga Nidra, jako součást osobního stress managementu.
Zaměříme se na Yogické techniky – Asany (pozice) , pranayam (dechová cvičení) a dynamickou meditaci k prohloubení Yoga Nidry.
Budme pracovat se Sankalpou – yogovým záměrem, nebo-li “osobním příslibem”.

Rozvinete dovednosti vést skupinové i individuální sese Yoga Nidry.
Individuální přístup zohledňuje růzorodost potřeb lidí v souvislosti s jejich konstitucí a životním stylem.
Obdržíte nahrávky Yoga Nidry, praktický slovník a hudbu k vytvoření podpůrné atmosféry pro praxi Yoga Nidry.
Naučíte se pracovat s vlastním hlasem, slovy, časováním a rytmikou při vedení sesí.
Pochopíte sílu a význam svojí vlastní individuální praxe pro provázení druhých.

Astrid studuje i do loňského roku vyučovala v mezinárodní škole Agama a jejím sesterském Yoga Healing Centru na ostrově Koh Phangan v Thajsku. Intenzivně se věnuje studiu Yogy v Agama yoga od roku 2011. Absolvovala přes 1000 hodin lektorského výcviku v Hatha Yoze a Kundalini Yoze. Inenzivně se věnuje Yogové Terapii ve které ukončila 800 hodinový intenzivní výcvik. Její další specializací je Yoga Nidra. Zabývá se i naturopatii. Workshopy nyní vede jak v Agamě, tak v Yoga Healing Centru. Evropu navštěvuje jedenkrát do roka, kdy se věnuje výuce především v rodném Německu.

Workshop je veden v angličtině. V případě nutnosti bude překládám simuntánně do češtiny.

Časový hramonogram:
10:00 – 13:00 a 15:00 – 18:00
celkem 36 hodin výuky

Cena je: 17 750kč/ 710 eur
4000 kč je rezervační záloha splatná předem na účet
doplatek 550 eur v hotovosti během 1. dne výcviku.
Pro studenty a ženy na mateřské je výcvik za zvýhodněnou cenu: 400 eur + rezervační jistina 3000.

Ubytování a strava nejsou zahrnuty v ceně.

Dotazy týkající se obsahu výcviku, prosím, směřujte na:
Astrea Sarah: Kafunke7@gmail.com

Pro registraci a organizaci kontaktujte
Romana Ertlová:
draci.blaho@gmail.com

Rezervace Vašeho místa je strvrzena zasláním nevratné zálohy 4000 na účet: 2801472445/2010.