• Články

    Náš učitelský kurz Jóga Nidry

    Samskara, otisk minulé zkušenosti v našem těle – fyzickém, emočním, energetickém i mentálním – může vnášet do života soulad i pěkný zmatek … po něčem v hloubi duše toužíme a přitom to svým jednáním, či slovy odmítáme. Nepředvídatelné, vůlí neovladatelné…