Články

Náš učitelský kurz Jóga Nidry

Samskara, otisk minulé zkušenosti v našem těle – fyzickém, emočním, energetickém i mentálním – může vnášet do života soulad i pěkný zmatek … po něčem v hloubi duše toužíme a přitom to svým jednáním, či slovy odmítáme. Nepředvídatelné, vůlí neovladatelné tendence k únikům, lhaní, předstírání, askezi, prodlévání v odosobněném superegu, hrami na silné a nezlomné, či na chudáčky a chudinky ….

Životní historie vytváří otisk, který modifikuje další jednání. Někdy vědomě a velmi často nevědomě. Podprahové reakce, kdy jednáme přesně naopak, než bychom si přáli blokují naplnění našich snů stejně, jako nepředvídatelné zvraty a okolnosti přicházející zdánlivě z vnějšího světa. Samskary mohou proměnit život v zakletý zámek, ve kterém ztrácíme svobodnou volbu a kontakt s hloubkou duše.

Se samskarami však lze pracovat. Velmi mě překvapilo, jak silným nástrojem na tomto poli je Yoga Nidra – Yoga spánku. Minulý týden navštívila Dračí Blaho Astrea Sarah a vedla 5ti denní výcvik Yoga Nidry. Uvolňovaly jsme nejen tělo fyzické, ale i energetické, emoční, mentální a na závěr prošly meditací smrti a znovuzrození pro vědomé propojení se s tělem blaženosti. Tělo blaženosti je samskarami nedotčené. Náleží naší božské podstatě, která je v přirozené harmonii, míru a rovnováze.

Celý výcvik byl dobrodružnou výpravou vnitřní krajinou. Všechny jsme prošly silným procesem, kdy s námi na povrch vynášené, zvědomované a čistící se samskary házely doslova ode zdi ke zdi…ale ten pocit, prožitek pak a teď….Yoga spánku mě vždy zajímala kvůli lucidnímu, vědomému snění. Její terapeutický potenciál jsem si plně prožila na vlastní kůži teprve minulý týden.